13: Este Isus?

Biblia spune în Luca 24: 36–39:
„Pe când vorbeau ei astfel, însuși Isus a stătut în mijlocul lor, și le-a zis: Pace vouă! Plini de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: Pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiți-Mă și vedeți: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu.”

Ucenicilor le era greu să creadă că era Isus. Dar le-a arătat, că era El cu adevărat. Poate că îți este greu să crezi ce scrie în Biblie. Dumnezeu nu se mânie dacă ai întrebări. El te iubește și dorește să crezi că Cuvântul Său este adevărat. Au fost oameni care L-au văzut pe Isus viu; acest lucru este o dovadă a faptului că acest lucru este adevărat. Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute, să te încrezi tot mai mult în El și în Cuvântul Său.

Întâlneşte-L pe Isus!

Te rog, loghează-te pentru a continua. Register here.

Înapoi