03: Intrarea în Ierusalim

Biblia spune în Matei 21:9b-11

"Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă strigau: ‚Osana, Ful lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!‘“

Când a intrat în Ierusalim (Isus), toată cetatea s-a pus în micare şi fiecare zicea: 'Cine este acesta?'. 'Este Isus, Prorocul din Nazaretul Galileii', răspundeau noroadele."

Intrarea în Ierusalim

Următorul.

Înapoi