10: Trăiește!

A treia zi, niște femei au descoperit că piatra de la mormânt era dată la o parte.

Biblia spune în Luca 24: 3–6:
„Au intrat înlăuntru, și n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați, îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis: Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat.”

Isus le spusese urmașilor Săi că avea să moară și că va învia. Acum, la mormânt, femeile auzeau că se întâmplase chiar așa. Isus este astăzi viu! Unii oamenii se închină la dumnezei falși. Doar Isus, Fiul lui Dumnezeu, a înviat din morți și trăiește pentru totdeauna. El a spus: „Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor.” (Apocalipsa 1:18).
Isus este Dumnezeu. El merită închinarea ta!

A înviat!

Următorul.

Înapoi