07: Trădătorul

Marcu 14:18–20
Pe când ședeau la masă și mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde.” Ei au început să se întristeze, și să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu?” „Este unul din cei doisprezece,” le-a răspuns El; „și anume, cel ce întinge mâna cu Mine în blid.”

Isus este trădat

Isus ştia că unul dintre prietenii Săi nu făcea altceva decât să se prefacă. De ce ştia lucrul acesta? El este Dumnezeu! El ştie totul!

El ştie şi ce gândeşti tu. Nu încerca să-L înşeli pe Dumnezeu! Gândurile sau sentimentele rele te pot face să păcătuieşti.

Vorbeşte cu Dumnezeu despre aceste gânduri sau sentimente. El te iubeşte. El te va ierta şi te va ajuta să gândeşti şi să faci ceea ce este corect.


Următorul.

Înapoi