Fuga profetului Iona

FUGA PROFETULUI IONA

Atitudinea lui Iona faţă de cei din Ninive a fost în contradicţie cu dragostea lui Dumnezeu pentru ei. Ce simt copiii faţă de aceia care sunt răi şi neprietenoşi faţă de ei? Lecţia aminteşte copiilor că Dumnezeu doreşte ca „toţi să vină la pocăinţă“ şi îi încurajează să spună altora despre Domnul Isus Hristos.