Sunt mai mulţi dumnezei?

Psalmul 19:1

Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.