Isus Se arată!

Doi bărbați s-au dus să vorbească între ei despre ce s-a întâmplat cu Isus.

Biblia spune în Luca 24, 15–16 și 30–31:

Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască.  Pe când şedea la masă cu ei, a luat pâinea şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o şi le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii şi L-au cunoscut, dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor.

Oamenii știau că Isus a murit pe cruce. Dar apoi au văzut cu proprii lor ochi că era din nou în viață! A fost o dovadă în plus că Isus este Dumnezeu Fiul.

Dumnezeu a lăsat scrise aceste evenimente în Biblie, astfel încât să-L poţi cunoaște pe Isus şi să crezi în El.

Dacă nu ai făcut lucrul acesta până acum, eşti tu gata să crezi în Isus și să fii mântuit de păcatul tău?


Următorul.