Isus este răstignit

Pilat a vrut să-l elibereze pe Isus, dar oamenii au ales, în schimb, un criminal.

Pilat a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu Acela pe care-L numiţi Împăratul iudeilor?” Ei au strigat din nou: „Răstigneşte-L!” „Dar ce rău a făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai tare: „Răstigneşte-L!” Pilat a vrut să facă pe placul norodului şi le-a slobozit pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit. Marcu 15:12–15

Isus nu a meritat să fie arestat. Nu a meritat să fie judecat. Nu a meritat să fie condamnat la moarte pe cruce. Și totuși, totul făcea parte din planul lui Dumnezeu. El a îngăduit să se întâmple, astfel încât să poți fi iertat de păcatele tale.

Planul lui Dumnezeu nu este întotdeauna ușor, dar este întotdeauna corect. Poți avea încredere în El!