Dimineaţa Paştelui

Hristos a înviat!În a treia zi, câteva femei au descoperit că piatra fusese dată la o parte de la intrarea în mormânt!

Biblia spune în Luca 24: 3–6:

Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru şi n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat."

Isus le-a spus ucenicilor Săi că va muri, dar apoi va învia. Acum femeile de la mormânt au văzut și au auzit că acest lucru este adevărat!

Isus trăiește azi! Unii oameni se închină dumnezeilor falși. Doar Isus, Fiul lui Dumnezeu, a înviat din morți și trăiește pentru totdeauna!

El a spus: „Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor.” (Apocalipsa 1:18). Isus este Dumnezeu. Merită să te închini Lui!


Următorul.