Măgarul - simbol al păcii

Biblia spune în Matei 21:5-9

5 „Spuneţi fiicei Sionului: ‘Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.’”

6 Ucenicii s-au dus şi au făcut cum le poruncise Isus.

7 Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei şi El a şezut deasupra.

8 Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum.

9 Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!"


Următorul.

Paște Confecționează