Prieten sau inamic?

Isus este trădat

Pe când şedeau la masă şi mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul dintre voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde.“ Ei au început să se întristeze şi să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu?“ Isus le-a răspuns: „Este unul din cei doisprezece, şi anume cel ce întinde mâna cu Mine în blid.“ Marcu 14:18–20

Isus ştia că unul dintre prietenii Săi nu făcea altceva decât să se prefacă. De ce ştia lucrul acesta? El este Dumnezeu! El ştie totul!

El ştie şi ce gândeşti tu. Nu încerca să-L înşeli pe Dumnezeu! Gândurile sau sentimentele rele te pot face să păcătuieşti.

Vorbeşte cu Dumnezeu despre aceste gânduri sau sentimente. El te iubeşte. El te va ierta şi te va ajuta să gândeşti şi să faci ceea ce este corect.


Următorul