Prieten sau inamic?

Isus este trădat

Şi îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, şi împreună cu el a venit o mulţime de oameni cu săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă, de cărturari şi de bătrâni.

Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus şi I-a zis: "Învăţătorule!" Şi L-a sărutat mult. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Isus şi L-au prins.   Marcu 14:43 şi 45–46

Iuda doar s-a prefăcut că Îl urmează pe Isus. El era pregătit să Îl dea pe Isus duşmanilor pentru bani.

Unii oameni din ziua de azi fac la fel, se prefac că Îl urmează pe Isus. Ei spun că Îl iubesc, dar nu trăiesc pentru El.

Isus a spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele“ (Ioan 14:15). Asculţi tu de Domnul Isus, pentru a-I arăta că Îl iubeşti?Isus știa că unul dintre prietenii Săi doar s-a prefăcut că Îl urmează şi L-a vândut duşmanilor.


Următorul