Curiozităţi biblice

Ştiaţi că ...

 

 1. Moise a fost cel mai blând om de pe pământ?

2. Absalom a fost cel mai frumos bărbat din tot Israelul?

3. Zimri, împărat al lui Israel, a avut cea mai scurtă domnie, doar şapte zile?

4. Moise s-a suit de şase ori pe muntele Sinai?

5. Împăratul Solomon deţinea o herghelie de 40.000 de cai?

 


Următorul