Porunca 5 - Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta

Şi Domnul Isus a ascultat de părinţii Lui
Următorul Înapoi la început